Palvelut

Koulutukset

Luennot

Vanhempainillat

  • Positiivinen psykologia: tiede hyvinvoinnin taustalla: mitä tutkimukset sanovat mielen hyvinvoinnin peruspilareista? Miten hyvinvointia voidaan lisätä yhteisöissä ja yksilöillä?
  • Toiveikkuus, kiitollisuus, resilienssi eli palautumiskyky, myötätunto, merkityksellisyys, luonteenvahvuudet, joukkoon liittyminen, flow, positiiviset tunteet, positiiviset ihmissuhteet
  • Growth mindset/fixed mindset – kasvun asenne ja muuttumattomuuden asenne: kasvun asenteen tukeminen työ- ja kouluyhteisöissä
  • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja arvostava kohtaaminen yhteisöissä ja johtamiskulttuurissa
  • Positiivinen pedagogiikka: oppilaiden ja opettajien hyvinvointi akateemisten taitojen rinnalla.
  • Luonteenvahvuudet oppimisen tukena ja yhteisön voimvavaroina: sinnikkyys, itsesäätelykyky, uteliaisuus, ystävällisyys, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky.
  • Kannustavan, myötätuntoisen kulttuurin luominen luokkayhteisöihin: kiusaamisen ehkäisy
  • Vahvuuspohjainen arviointi oppimisen tukena
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö vanhempien kanssa

Pin It on Pinterest